Militaarne Hiiumaa
 
   
  Sissejuhatus  
  Sissejuhatus > Hiiumaa Militaarajalooselts  
 

Hiiumaa sõjaajaloo huvilistel oma selts

Arnold-Aare Kivisikk
3. mai 2005

Euroopa viimase suure tapatalgu lõppemise 60. aastapäeva eel on hiidlaste seltsidele lisa tulnud. Nimelt on kohapealse sõjaajaloo huvilised hakanud koonduma Hiiumaa Militaarajalooseltsi katuse alla.

2003. aasta lõpuks oli omavahelises suhtlemises klaarunud, et seltsina saaks mõnda asja paremini korraldada. 12. jaanuaril 2004 kogunesid Hiiumaa Muuseumi direktori Urmas Seliranna kutsel Pika Maja raamatukogutuppa kuus huvilist. Esimesel kokkusaamisel tõdeti asjakohase ühenduse loomise vajadust. Lepiti kokku, et see peaks olema registreeritud selts. Põhikirja vormistamine usaldati Jüri Pärnale.

Kulus aega, mis kulus, aga 16. veebruaril 2005 kaaluti teisel kokkusaamisel Pikas Majas asutamisdokumentide kavandeid. Tehti viimased parandused-muudatused ja otsustati: saagu uus kooslus nimeks Hiiumaa Militaarajalooselts! Valiti esimene neljaliikmeline seltsi juhatus: Arnold-Aare Kivisikk, Jüri Pärn, Urmas Selirand ja Ain Tähiste. Märtsi lõpuks olid vajalikud paberid pealinnas kinnituse saanud ja uus selts registrisse pandud.

Tunnustatud seltsina koguneti esmakordselt neljapäeval, 7. aprillil. Kohal olid kõik kuus asutajaliiget (Heino Kerde, Arnold-Aare Kivisikk, Mart Mõniste, Jüri Pärn, Ain Tähiste, Urmas Selirand) ja üheksa külalist.

U. Selirand andis teada seltsi registreerimisest ja esitas ülevaate Hiiumaa rannapatareide olukorrast. Kuna seltsi peamiseks eesmärgiks on Hiiumaa sõjaajaloo uurimine, jäädvustamine, hoidmine ja tutvustamine, keerles jutt ka sellel õhtul nende teemade ümber. Külalistel oli kuhjaga mõtteid ja tähelepanekuid ajaloomälestiste (enamasti nukrast) saatusest. Kolm tundi möödus märkamatult.

Seltsi kokkusaamised on edaspidigi avalikud ja saavad toimuma iga kuu esimesel neljapäeval. Järgmine seega 5. mail kell 19 Kärdlas, Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas. Teema: õhuvõitlused Hiiumaa kohal ja ümber.

Aeg liigub oma rada ja sündmuste tunnistajaid ning mäletajaid jääb aina vähemaks. Sestap kutsub Hiiumaa Militaarajalooselts üles kirjutama, alles hoidma ja seltsiga jagama kõike Hiiu saare militariseerimisega seonduvat. Oleme oma seltsi loonud, et leida tõeseid selgitusi meie saare lähiajaloo saladuses hoitud tegudele, meie metsadesse, rabadesse ja randadesse jäetud ehitustele.

Seltsil on ühine postiaadress Hiiumaa Muuseumiga: Vabrikuväljak 8, 92411 Kärdla. Ühendust võib võtta Urmas Selirannaga(463 2091 või 508 3648) ja teiste asutajaliikmetega. Edaspidi annab selts oma tegemistest teada ka võrgulehel "Militaarne Hiiumaa" (www.mil.hiiumaa.ee), mida toimetavad seltsi asutajaliikmed Mart Mõniste ja Ain Tähiste.

 

Hiiumaa Militaarajalooseltsi ASUTAMISLEPING

Heino Kerde, Arnold-Aare Kivisikk, Mart Mõniste, Jüri Pärn, Urmas Selirand ja Ain Tähiste, edaspidi "Asutajad", sõlmisid järgneva lepingu:

1. Käesoleva lepinguga asutavad Asutajad mittetulundusühingu lepingus nimetatud tingimustel.

2. Mittetulundusühingu nimi on "Hiiumaa Militaarajalooselts".

3. Mittetulundusühingu asukohaks on Hiiumaa, Kärdla linn, ja aadressiks on Vabrikuväljak 8, Kärdla, sihtnumber 92411.

4. Mittetulundusühingu eesmärgiks on militaarajaloo uurimine ja sellekohase pärandi jäädvustamine ning tutvustamine.

5. Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega mittetulundusühingu põhikirja.

6. Asutajad valisid mittetulundusühingu juhatuse liikmeteks: Arnold-Aare Kivisikk, Jüri Pärn, Urmas Selirand ja Ain Tähiste.

Asutamisleping on sõlmitud 16. veebruaril 2005.a. Kärdla linnas.

 

Hiiumaa Militaarajalooseltsi põhikiri

HTML Põhikiri

PDF Põhikiri (3 lk, 14 KB)

rtf Põhikiri (3 lk, 16 KB)

 

Hiiumaa Militaarajalooseltsi kontaktandmed

Postiaadress:
    Vabrikuväljak 8, Kärdla 92411, Hiiumaa
Telefon:
    5698 6185 (Jüri Pärn);
    508 3648 (Urmas Selirand)
Faks:
    463 2092
Registreerimisnumber:
    80221100
SEB Pank:
    10220044620012
IBAN: EE171010220044620012
SWIFT/BIC: EEUHEE2X

e-post:
    hms@mil.hiiumaa.ee
veebileht:
    www.mil.hiiumaa.ee/hms


Tagasi