Militaarne Hiiumaa
 
   
  Sissejuhatus  
  Sissejuhatus > Agregaat nr. 12 - Revoljutsia  
 

Agregaat nr. 12 - Revoljutsia

Meeliks Julge

Väljavõte käsikirjast "Kärdla elektrijaamas töötanud agregaadid. Ritta seadnud Meeliks Julge". Diiselmootorid Revoljutsia asusid patarei BB-316 suurtükitornides, kummaski kaks. Suurtükitornist nr. 2 tõsteti kaks agregaati üles 1955. aastal. Neist monteeriti kokku üks töötav seade ja see oli Kärdla elektrijaamas kasutusel 1956-1967. Nr. 12 tähistab elektrijaamas töötanud agregaatide järjenumbrit. Suurtükitornis nr. 1 asuvad agregaadid olid plahvatuses viga saanud ja nende küljest võeti 1961. aastal ainult varuosi. Agregaatide korpused on tänaseni vett täis suurtükitornis.Revoljutsia Kärdla elektrijaamas 1956. aastal.
Motorist Paul Juurik (trepil) ja elektrik Arvi Kokla.
Foto Meeliks Julge


Neljasilindriline diisel "Dvigatel Revoljutsia". 250 hj 375 T/min.

Selle mootori elulugu on pikk ja raske. Ta valmistati Gorki linnas enne Teist maailmasõda 1941. aastal. Sealt jõudis ta rongi ja laevaga Lehtma sadamasse, kust sõidutati mööda raudteed Lõimastu rannakaitsepatareisse. Jõujaam asus patarei kõige alumisel korrusel 10-12 meetri sügavusel raudbetoonruumis. Tema kõrval seisis teine samasugune agregaat. Generaator, mille võll jäigalt ühendatud mootori väntvõlliga, oli valmistatud Elektrosilas 1940. aastal. Võimsus 176 KW 220 KVA, töötas pingel 230 volti (127/250).

Naabruses asuva kahuri all oli samasugune jõujaam. 1941 a. oktoobris, lahingute ajal, tulistasid need kahurid oma mürske nii Kärdla linnale, kui ka mujale Hiiumaale. Enne saksa vägede kohale jõudmist lasksid venelased patareid õhku. Ühel neist oli plahvatus ka diisleid vigastanud. Peale seda tungis põhjavesi patarei ruumidesse, konserveerides eelnevalt põrandal lainetava õliga kogu sisseseade.

Nii puhkasid need mootorid rahus vee all 14 aastat, kuni 1955. aasta suveni. Siis võttis Hiiumaa Kalakombinaat asja käsile ja pumpas oma võimsate pumpadega patarei ruumid kuivaks. Nüüd algas sealt seni puutumata sisseseade mahamonteerimine. Saadi kaableid, torustikku, keskkütteradiaatoreid ja kaks jõujaama.

Pikapeale jõudsid jutud Lõimastu metsavaikuses toimuvast varanduse äravedamisest ka meie sõjaväelaste kõrvu. Nad sõitsid sinna ja lõpetasid ise selle töö. Peale seda konfiskeerisid nad ka kõik Kalakombinaadi lattu antud patareist saadud asjad.

Nüüd seisid Kärdla polgu õues kaks võimsat diislimürakat ja venelased nuputasid, kuidas üks neist oma saekaatrit vedama panna. Meie jaama direktor Nurmsalu soovitas neile selle asemele meie vana lokomobiili kui ökonoomsemat, sest saepuru ja lauapinnud kõlbavad ju katlale kütteks. Kaup võeti vastu. Elektrijaam vedas suure diisli koos generaatoriga oma hoovi.

Lokomobiil transpordiasendis. Selle masina vastu vahetas elektrijaam sõjaväelastelt ühe patareis BB-316 olnud diisli.
Vasakult: Paju, Julge, Känd. Foto Meeliks Julge kogust


1955. aasta oktoobris pandi meie katlale vanad raudrattal jälle alla ja veeretati jaamast välja. Seal ootas teda juba venelaste tank. Lokomobiil seoti selle taha ja algas sõit polgu poole. Kõik läks seni ilusti kuni polgus, pisut enne oma asukohale jõudmist, tank ühe järsu pöörde sooritas. Selle tulemusel kukkus lokomobiil külili hooratta peale. Kirumist oli nüüd üsna ohtralt, kuid see ei aidanud sugugi. Kui katel ratastele tagasi sai, selgus, et väntvõll oli kõver ja mitmed osad purunenud. Nii kurvalt lõppes selle masina elutee.

Teise diiselagregaadi vahetasid venelased meie väikese 15 KVA Phänomeni vastu.

1956. aasta märtsi alguses õnnestus Tallinnast palgata kolm töömeest, kes olid nõus polgust saadud kahest diislist ühe korraliku masina meile üles panema. Mehed lõhkusid vana Deutzi vundamendi välja ja valasid selle asemele uuele suurema aluse. Siis algas mootori kokkupanemine. Uue generaatori pidime saama Võrust. 28. märtsil 1956. a. sõitsime kolme 2,5 tonnise kandejõuga autoga üle jää mandrile. [...]

Juulis 1956 oli linnameestel töö lõpetatud ja agregaat Revoljutsia oma ameerika generaatoriga hakkas nüüd meie elektrivõrku voolu andma.


1955. aasta sügis. Revolutsija plokk elektrijaamas tõstepuki all.
Foto Meeliks Julge


Agregaadi nr. 12 hoorattal istuvad elektrik Erich Pisa ja motorist Einar Petter.
(See 2,5 tonni kaaluv hooratas on pääsenud vanarauda viimisest ja asub tänaseni Kärdlas). Foto Meeliks Julge


Mis liigub see kulub, ka meie mootoril oli mõnd osa vaja. Seepärast hakkasime ettevalmistusi tegema, et teise kahuri all ära käia, kus purunenud mootorid veel alles olid. See toimus 9.-20. jaanuarini 1961. aastal. Ligi kaks päeva pumpasime vett, enne kui patarei ruumid kuivaks saime. Kui olime alustanud, tuli korraldus töö seisma panna, sest seal olid alles veel mõned mürsud, käsigranaadid ja lõhkeainet. Tööd me päris seisma panna ei saanud, sest siis oleks ruumid uuesti vett täis valgunud.

Kärdla Elektrijaama mehed jaanuaris 1961 patarei BB-316 suurtükitornil nr. 1. Esiplaanil oleva neljakandilise šahti kaudu olid diiselagregaadid alla lastud, sealtkaudu toodi ka kasutamiskõlbulikud varuosad üles. Fotod Meeliks Julge

Järgmisel päeval tulid sõjaväelased. Nad viisid lõhkeainekastid ja käsigranaadid lähedal asuvasse dotti, saatsid meid kõik korraks kahuri maa-alusesse käiku ja tegid need kahjutuks. Plahvatus oli nii tugev, et kergitas doti lae üles ja paiskas seinad väljapoole kaldu. Mürsud kanti kõik kahuri aluse peale kokku ja pärast meie töö lõpetamist ja sealt lahkumist tehti viimane suur pauk.

Purukslastud dott patareis BB-316 (skeemil märgitud numbriga 8). Esimest korda õhiti seda 1961. aastal, aga sellest paugust tekkisid doti seintesse ainult praod, ehitis säilitas enam-vähem algse väljanägemise. Sellel fotol nähtavad purustused tekkisid salapärases plahvatuses 2001. aasta aprillis.
Foto Mart Mõniste (2001 november)Sealsamas suurtükitornis põletas elektrijaam hiljem (1960-1970-ndail aastail) kasutatud mootoriõli.


1967. aastal viidi vanast jaamast teised agregaadid uude masinasaali, Revoljutsia aga saadeti auga väljateenitud vanaduspuhkusele.


Agregaat nr. 12 Revoljutsia anti 1970. aastal vanarauaks.
Foto Meeliks Julge


Tagasi