Militaarne Hiiumaa
 
   
  Sissejuhatus  
  Sissejuhatus > Millist sõjavarustust võiks veel leida Hiiumaa metsadest ja maapõuest?  
 

Millist sõjavarustust võiks veel leida Hiiumaa metsadest ja maapõuest?

Rivo Viin

Küsimus oli üles seatud soomustehnika osas. Usun, et midagi erilist Hiiumaal olla ei saa. Saartel sõdinud väeosad on ju üldjoontes teada, samuti relvastus, mis neil kasutada oli. Arutleme siis antud teemal!

1941. aastal venelastel Eesti saarte kaitsmisel soomusüksusi ei olnud. Kindlaid teateid on sellest, et venelastel olid kasutada väikesed soomustatud tanketid, relvastatud ühe või kahe kuulipildujaga. Sellistest on teateid Virtsu kandist, Saaremaalt (kaks tükki lasti puruks Tagavere küla lähedal) ja ka Hiiumaalt, kus kaks sellist riista saadi sõjasaagiks Tahkunas.

[ H.-E. Brossoki mälestustes on järgmised andmed: "Sellega oli võitlus Läänemere saarte pärast lõppenud. Veriste kaotuste kõrval oli vastane kaotanud ka 15 388 meest vangilangenutena, 212 suurtükki, 70 miinipildujat, 309 kuulipildujat, 18 soomusmasinat ja 602 autot."

Sakslaste poolel sõdis 1941. aastal saartel 61. Jalaväediviis. Antud hetkel oli see diviis oma „parimas vormis“. 1941. aastaks olid diviisil selja taga rasked kuid võidukad lahingud Poolas ning Belgia vallutamine, kaasa arvatud kuulsad Dunkerque lahingud, kus liitlasväed pidid relvi maha jättes laevadele põgenema.

Ka 61. diviisil ei olnud saarte vallutamisel kasutada soomusüksusi. Saaremaalt on teateid, et neil oli mitmeid poolroomikutega või kummiratastega soomustransportööre, millised olid relvastatud kuulipildujatega ja mõned üksikud ka leegiheitjatega. Leegiheitjaid kasutati Sõrve lahingutes.

Peale saarte vallutamist koguti saagirelvad kokku ja viidi saartelt ära. Näiteks 36. Eesti politseipataljon, mis formeeriti 1942. a. kevadtalvel Haapsalus, sai kogu oma relvastuse ja varustuse Tahkunast, kaasa arvatud hoburakmed ja autod. Muide, algselt riietati nimetatud pataljon Läti armee mundritesse. Saartelt kogutud saagirelvadega varustati ka teisi sõja alguses formeeritud Eesti pataljone ja Omakaitse üksusi.

Saksa okupatsiooni ajal saksa üksusi saartel praktiliselt ei olnud. Olid küll tugevad omakaitse malevad, kes omasid ka kasarmeeritud kompaniisid. Kohe peale sakslaste tulekut saartele formeeriti sisekaitse eesmärkidel kohalikest meestest SD kompanii, milline kasvas peagi SD Eesti piirikaitse pataljoniks (Estnische Grenzbataillion).

Kui 1942. jaanuaris asutati Riias Ostlandi Tolli-Piirikaitse teenistus, siis antud pataljon formeeriti ümber. Ta viidi SD alluvusest üle ja temast sai Eesti politseipataljon nr. 44, mis vormiliselt allus korrapolitseile, kuid tegelikult asus ta kogu oma eksistentsi aja, kuni 1944. aastani, saartel ja täitis tolli-piirikaitse (Zollgrenzschutz) ülesandeid. Kokku oli pataljonis eestlasi 200 ja ülejäänud, kaasa arvatud juhtkond, olid sakslased. Tollipiirikaitse oli okupatsiooni ajal saartel ainuke reaalselt tegutsev Saksa sõjaline jõud. Saartel hajutatud oli ta järgmiselt:
Befehlsstelle Arensburg (01.1942 kuni 10.10.1944) (samal ajal täites ka Kuressaare sadamakapteni funktsioone) koosnes järgmistest allüksustest (BZK - zoll-grenzkommissariate, mis omakorda jagunes grenzaufsichtsstellen):
BZKom Arensburg
BZKom Kihelkonna
BZKom Orisaare (kattis ka Muhu saare)
BZKom Kärdla (Hiiumaa), täitis „Ortskommandant Kärdla“ funktsiooni
Reserve-Kompanie Arensburg

Tollipiirikaitse munder erines mõneti sõjaväe omast. Lisan siia fotonäite Serbiast, kus munder oli sama. Tollipiirikaitse auastmeid ja tunnuseid näeb veebilehel www.zollgrenzschutz.de

Raskerelvi ega soomustehnikat tolli-piirikaitse käsutuses ei olnud.

1944. a. toodi saartele ka sõjaväeosad. Eesti saarte mehitamine tehti ülesandeks 23. Jalaväediviisile. See kunagine tugeva moraali ja kuulsusrikka ajalooga diviis oli selleks ajaks kandnud suuri kaotusi, juba korra ümber formeeritud ja Eesti saartele saadeti ta praktiliselt kosumisele, olles sel hetkel umbes pooleteise jalaväerügemendi tugevune. Enne saartele tulekut oldi rasketes kaitselahingutes Neveli, Ostrovi ja Dünaburgi rindel. Komandör Generalleutnant Hans Schirmer.

Diviisile lisati veel suurtükiväeüksusi, õhutõrjeüksusi ja esimene abteilung 202. Rünnakkahurite brigaadist (10 iseliikuvat suurtükki). Sturmgeschütz-Brigade 202 oli 1943.-44. talvel Tserkassi kotis täielikult purustatud ja seejärel veebruaris-aprillis 1944 Danzigis uuesti formeeritud kui Heeres-Sturmartillerie-Brigade 202. Uus üksus sai ka täiesti uue tehnika ja toodi rindele juulis 1944 Daugavpilsi rajoonis.

Need 10 iseliikuvat suurtükki olid kogu soomusrelvastus, mis saarte kaitsjatel kasutada. Soomusmasinad toodi Saaremaale Kuramaalt praamidega ja ei ole andmeid, et nad oleks viibinud teistel saartel. Nähti neid ka Kuressaares ja ühe kohaliku mälestuste järgi vajus üks masin läbi Tori silla, kuid tõmmati sealt välja. Saaremaalt neid masinaid ära ei viidudki - kõik nad purustati Sõrve lahingutes. Viimased kaks hävitati oma meeskondade poolt 24. novembril 1944 sääre lõunatipus ja meeskonnad lahkusid hommikul kell 6 viimase praamiga Ventspilsi.

Veel on andmeid, et saartel on 23. Diviisi käsutuses olnud mõned 1940. a. toodetud Prantsuse soomusmasinad, kuid millised ja kus, ei ole täpsemalt teada.

Hiiumaale paigutati 1944. aasta sügisel järgmised väeosad:
Infantrie-Fusilier-Batallion 23 (23.Infanterie-Division)
osaliselt Artillerie-Regiment 23 (23.Infanterie-Division)
Artillerie-Abteilung 810
Pionier-Abteilung 23 (23.Infanterie-Division)
2. Landungspionier-Kompanie 772
Feldeisenbahn-Kompanie
Zollgrenz-Kompanie

Septembri lõpupäevadel, kui Punaarmee forsseeris Muhu väina, andis kindral Schirmer käsu Muhu ja Hiiumaa kiireks mahajätmiseks (Hiiumaa jäeti maha praktiliselt lahinguteta) ja taandumiseks Sõrve suunas. Oli selge, et tema käsutuses olevate vägedega ei ole võimalik saari kaitsta kahe punaarmee korpuse rünnaku vastu.

Kuid juba peale Muhu ja Hiiumaa mahajätmist maabus Saaremaale täiskooseisulisena 218. Jalaväediviis (Generalleutnant Viktor Lang) ja see lõi Saaremaal juba sootuks uue sõjalise situatsiooni. Lisaks 218. Diviisile saabus veel 12. Lennuväe-välidiviisi (jalavägi) osi umbes viie pataljoni ulatuses (12. Luftwaffe-Feld-Division) ja üks jalaväepataljon 81. ning üks 215. jalaväediviisist.

Sõrve lahingute ajaks toodi Punaarmee poolt Saaremaale hulgaliselt soomusmasinaid. Neid oli nii 8. Eesti Laskurkorpuse, 109. Laskurkorpuse (löödi Sinimägedes täielikult puruks ja oli saartele tuleku ajaks vastselt taasformeeritud), kui ka 30. Kaardiväe korpuse vägede käsutuses. Tüüpiliseks mudeliks muidugi T-34 ja iseliikuvad suurtükid, kuid oli ka Inglise päritolu Mathilde tüüpi tanke. Sõrve lahingutes lasti vene tanke puruks päris suur hulk. Peale sõda koristati lahinguväli Sõrves muidugi ära ja enam sealt mingit suuremat trofeed leida ei ole.

1950.-ndatel oli ka Saaremaal tankipolk. Manöövreid peeti Undva poolsaarel ja sealne loodus pöörati tankiroomikutega põhjalikult segi. Tankid koos venelastega on sealt ammu läinud, kuid nad pärandasid meile „niivõrd unikaalse looduskeskkonna“, kuhu enam sadamat ehitada ei tohi ja oleks vist parem, kui isegi ühegi saarlase jalajälg seda „haruldast“ loodust ei rikuks.

[Saaremaa muuseumi veebilehel on viide artiklile Nõukogude armee Lääne-Saaremaal ja selle suhted kohalike elanikega. Tsitaat artiklist:

"1960. aastate Lääne-Saaremaa militaarne üldpilt oli ligikaudu järgmine. Suurimaks baasiks jäi endiselt Karujärve, kus mõne hinnangu kohaselt platseerus umbes 300 tanki. Tanki T-34 väljavahetamisel mudeli T-54 vastu toodi uued masinad Kaliningradist kohale n.-ö. omal jalal. Teekonnal läbi Leedu ja Läti liiguti enamasti mööda mereäärt ja rannikulähedasi külateid, kusjuures tanki uus modifikatsioon võis arendada kurust kuni 80 km/h. Mandrilt Muhumaale sõideti Virtsust üle Kesselaiu mööda merepõhja."

Eriti huvitav on see "mööda merepõhja", kui teada, et Kessulaiu ja Muhu vahel on Väinamere sügavaim koht - 22 m. Tankiasjatundjad on avaldanud arvamust, et pärast 700 km omal käigul sõitmist on tankil ees kapremont. Ilmselt kajastab tsiteeritud artikkel siiski Saaremaal levinud kuulujutte, mille tegelikku alust ei ole? Ka Virtsu sadama tolleaegsed töötajad ei mäleta sellisest tankide "meresõidust" midagi. Kui tulid uued tankid, küllap nad toodi rongidega lähimasse raudteejaama (Risti?) ja veeti Virtsust praamidega üle. Rahvas on ju kogu aeg räääkinud, et „-laid“ tüüpi praamid olid mõeldudki sõjatehnika vedamiseks. Mart Mõniste]

1941. aastal saartel kasutusel olnud Vene tankettide marki ma ei tea. Ei ole mul andmeid ka pealesõjaaegse Hiiumaa tankipolgu kohta. Tankide sõit läbi Muhu väinade on tõenäoliselt rahvajutt, kuigi õppuse mõttes võidi mõne tankiga ju mõne laiu peale ka sõita. Olen oma silmaga näinud Kaliningradist tulnud vene dessantlaevu Undva poolsaare rannikul, aparellid alla lastud. See oli küll vägede lahkumise ajal, kuid tõenäoliselt samamoodi toodi ka tankid omal ajal saartele.

Karujärve ümbruse metsades vedeles veel üheksakümnendate alguses hulgaliselt tehnikat, mille venelased Dejevo raketibaasi likvideerimisel maha jätsid. Käisin ka ise kaemas ja leidsin kaks vanemat tüüpi tanki baasil ehitatud vedukit (tank ilma tornita), kuid tänaseks on enamus sellest kraamist leidnud tee EMEX-isse.

Usun, et Hiiumaalt mingit haruldast sõjatehnika leidu vaevalt oodata on.


Tagasi